“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu: budowę budynku mroźni i chłodni do usługowego zamrażania i przechowywania produktów rolnych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.2 “Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Przewidywane wyniki operacji: wprowadzenie nowego procesu technologicznego, wytwarzanie nowych produktów, przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii uzyskanie niskiego jednostkowego kosztu wytwarzania, wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji i wzrost konkurencyjności firmy na rynku.

OD 1992

POCZĄTKI FIRMY

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Huber, dawniej Skup i Sprzedaż Skór Zygmunt Skarbek, działa w branży od 1992 roku. W 2011 roku firma Huber poszerzyła swoje zaplecze magazynowe, a dalekosiężna polityka inwestycyjna przyczyniła się do rozwoju i zajęcia przez nią miejsca wśród liderów w Polsce i na świecie.

 

O FIRMIE

 

NASZE PRODUKTY

SUROWIEC

SKÓRY WET BLUE

DWOINY WET BLUE